EDU-DEX inspireert tot samenwerking

Op 10 april hadden ruim 35 vertegenwoordigers van opleiders, klanten en tussenpartijen in Leusden het jaarlijkse gebruikersoverleg. Om ervaringen uit te wisselen,knelpunten te bespreken, en nieuwe vragen te behandelen. EDU-DEX biedt op die manier een platform voor...

Koppeling met AFAS

Via EDU-DEX werken opleiders samen aan gemeenschappelijke issues. Eén zo’n onderwerp blijkt koppeling met AFAS te zijn. Die koppeling is – voor zover we weten – nog niet tot stand gebracht. Wilt u ook dat uw cursusinformatie uit AFAS periodiek wordt opgehaald en...

Samenwerking met de NRTO

Sinds de oprichting werkt EDU-DEX nauw samen met de NRTO. Die samenwerking is onlangs verstevigd door de toetreding van NRTO-directeur Ria van ’t Klooster tot het EDU-DEX-bestuur. Van ’t Klooster: EDU-DEX draagt bij aan de transparantie van het aanbod van...